Biuro Architektoniczne Inżynierskie Konstrukcyjne Dim Projekt Gliwice

Projekty budowlane, ekspertyzy techniczne, kierownik budowy

Nasza oferta
Nasza
oferta
Poniżej przedstawiamy państwu naszą ofertę
DiM Projekt to pracownia, która wykonuje wielobranżowe projekty budowlane oraz wykonawcze, a także innych projekty techniczne. Ponadto oferujemy ekspertyzy, przeglądy techniczne oraz kierownictwo budowy, a także inne usługi. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Obsługa procesu

inwestycyjnego

01

Koordynujemy inwestycję od pomysłu aż do rozpoczęcia użytkowania obiektu.


Najtrudniejszą przeszkodą dla początkującego inwestora są formalności i skomplikowane prawo. My pomożemy przebrnąć Państwu przez cały proces, począwszy od etapu wyboru odpowiedniej działki pod inwestycję. Już samo położenie działki (plan miejscowy) może ograniczyć możliwości realizacji inwestycji. Nasze biuro pomoże lub nawet załatwi większość tych spraw w Waszym imieniu. Plan miejscowy / warunki zabudowy, określenie warunków geologicznych oraz górniczych, mapy geodezyjne, warunki dostawy mediów, ekspertyzy/opinie, zgody i uzgodnienia - to w dużym skrócie formalności występujące przy każdej inwestycji. Powiemy Wam co, kiedy, jak i gdzie należy załatwić, aby jak najszybciej dostać wymarzony projekt i pozwolenie na budowę, na uzyskaniu którego kończy się nasza rola projektowa. Oferujemy jednak dalszą współpracę w roli Kierownika Budowy (lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) lub przy ewentualnych nadzorach autorskich. Jeżeli zdecydują się Państwo na nas zarówno w roli Projektanta jak i Kierownika, będziemy koordynować inwestycję od pomysłu aż do pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Sporządzanie kompleksowych projektów budowlanych oraz ich koordynacja z projektami branżowymi


Wykonamy dla Państwa kompleksowo projekt budowlany każdego rodzaju obiektu budowlanego, począwszy od domów jednorodzinnych czy budynków gospodarczych aż po budynki wielorodzinne czy przemysłowe. Nasza praca zaczyna się ustalenia z Inwestorami życzeń, możliwości i oczekiwań dot. projektu, a następnie rozpoczynamy ich realizację. Proponujemy architektoniczną koncepcję wstępną określającą układ i wizualizację budynku, a następnie przechodzimy do projektu składającego się z części architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjno-budowlanej (z obliczeniami) oraz instalacyjnej (wod.-kan., elektryczna, gazowa, ciepłownicza, centralnego ogrzewania oraz ew. inne). Projekty składają się z części opisowej i graficznej, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Nasze projekty obliczenia cieplno-wilgotnościowe, certyfikat energetyczny oraz - oczywiście - projekt zagospodarowania terenu wraz ze schematami przyłączy.

Wielobranżowe

Projekty Budowlane

02

Adaptacje

projektów typowych

03

Wykonywanie adaptacji gotowych projektów wraz ze zmianami oraz analizą dokumentacji


Jeżeli nie zdecydowaliście się na projekt indywidualny, lecz katalogowy projekt typowy (gotowy), wykonamy dla Państwa jego adaptację, bez której taki projekt nie ma możliwości powstać. Na adaptację składa się analiza dokumentacji gotowego projektu, sporządzenie projektu zagospodarowania terenu oraz zaprojektowanie zewnętrznej części instalacji obiektu. Ponadto mogą to być zmiany wynikające ze specyfiki miejsca inwestycji, ew. korekt w projekcie lub życzenia inwestora. Podobnie jak projekt indywidualny, dostosujemy adaptację do Państwa potrzeb. Proszę pamiętać, aby skonsultować się z nami jeszcze przed zakupem projektu, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Niektóre projekty bardzo trudno dostosować do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zbyt duża ilość zmian może przewyższyć koszty indywidualnego projektu.

Projektowanie konstrukcyjno-budowlane, budowlano-wykonawcze oraz inne opracowania techniczne


Jesteśmy uprawnionymi konstruktorami budowlanymi, którzy poza kompleksowym sporządzeniem opracowania projektowego w formie projektu architektoniczno-budowlanego, oferują także możliwość sporządzenia dodatkowo opracowań budowlano-wykonawczych. Jest to uszczegółowienie projektu budowlanego, zawierające detaliczne rozwiązania projektowe, głównie z zakresu konstrukcji obiektu budowlanego jak i opracowanie detali związanych z ochroną fizyczną budynku. Ponadto oferujemy biurom architektonicznym możliwość zlecenia nam części konstrukcyjno-budowlanej projektu budowlanego. Poza projektowaniem nowych budynków zajmujemy się także innymi opracowaniami technicznymi: przebudowy, modernizacje, legalizacje, zmiany sposobu użytkowania, wzmacnianie istniejących konstrukcji oraz wiele innych.

Projekty wykonawcze oraz

konstrukcyjno-budowlane

04

Kierownik

Budowy

05

Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Oferujemy Państwu możliwość zlecenia nam kierownictwa budowy lub funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Posiadamy uprawnienia pozwalające nam sprawować tego rodzaju funkcje techniczne. Ustanowienie kierownika budowy jest obligatoryjne dla niemal każdego rodzaju inwestycji wymagającej pozwolenia lub zgłoszenia. Dzięki posiadanym uprawnieniom kierownika budowy, możemy zaoferować prowadzenie dokładnego nadzoru nad inwestycją. Pełniąc tak istotne stanowisko, zadbamy o to, by pełen zakres robót w całości pokrywał się z zatwierdzonym wcześniej projektem budowlanym. Nadzorując i analizując prowadzone prace, sporządzimy staranną dokumentację. Interesuje nas dbałość o bezpieczeństwo budynku i wszystkich osób przebywających na terenie placu budowy, za priorytet stawiając zawsze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Błyskawicznie zareagujemy na wszelkie zaistniałe sytuacje, wprowadzając korzystne zmiany, a jednocześnie wspierając i koordynując prowadzone prace.

W razie konieczności lub własnej chęci ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, możemy sprawować także tą funkcję (pod warunkiem, że KB będzie ktoś inny). Oferujemy tą możliwość zarówno klientom korzystającym z naszych usług projektowych jak i klientom poszukującym wyłącznie kierownika/inspektora.

Okresowe przeglądy techniczne budynków oraz opinie techniczne i ekspertyzy budowlane


Posiadamy wiedzę i uprawnienia pozwalające na sporządzanie dla Państwa opracowań technicznych. Mamy tutaj na myśli oceny i opinie techniczne oraz ekspertyzy, będące podstawą do możliwości wykonania inwestycji ingerującej w istniejący obiekt budowlany. (np. przebudowy lub usunięcie ściany działowej).
W ofercie naszego biura projektowego znaleźć można także ekspertyzy budowlane. Przygotowujemy dokumenty określające rzeczywisty stan techniczny budynku, dopuszczające go do przyszłego użytkowania. Ekspertyzy i opinie techniczne, ze względu na swoją dużą rolę, wymagają od uprawnionego konstruktora budowlanego wykonania wielu zaawansowanych obliczeń i analiz, które następnie pozwolą na wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Ponadto wykonujemy okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych, których zlecenie jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Wykonujemy zarówno przeglądy okresowe pięcioletnie oraz roczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu i wykształceniu, które udało nam się zdobyć przez wiele lat pracy, możemy zagwarantować solidność i dokładność wykonania.
Wszystkich poszukujących kierownika budowlanego lub ekspertyzy budowlanej w Gliwicach zapraszamy do biura DiM Projekt. Zapewniamy pełne zaangażowanie, bogatą wiedzę i staranną pracę, która pozwoli na postawienie budynku przewyższającego wszelkie oczekiwania.

Przeglądy

techniczne

06

Projekty wnętrz

07

Projektowanie 3D wnętrz


Oferujemy kompleksowe projektu wnętrz polegające na:
- inwentaryzacji u klienta,
- wykonaniu rzutów koncepcyjnych z wyposażeniem,
- wizualizacji 3D z doborem kolorystyki i oświetlenia,
- wykazie elementów użytych w projekcie.

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków, a także audyty energetyczne i remontowe


Jesteśmy uprawnionymi audytorami i wykonawcami świadectw charakterystyki energetycznej dzięki czemu sporządzimy dla Ciebie taki dokument. Charakterystyki wykonujemy zawsze dla każdej projektowanej inwestycji budowlanej wraz z analizą racjonalnego wykorzystywania alternatywnych systemów energii. Od 28.04.2023 obowiązkowa jest jednak także dla niemal każdego istniejącego budynku, który podlegać będzie sprzedaży lub pod wynajem. Audyt energetyczny z kolei jest podstawą do przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

Charakterystyka i audyt energetyczny

08

Badania wilgotnościowe

09

Przeprowadzimy dla Państwa badania wilgotności materiałów budowlanych, tynków, drewna dla różnych potrzeb i zastosowań.


Badania wykonujemy przy pomocy nieinwazyjnych metod nieniszczących, tj przy użyciu urządzeń pomiarowych do badania zawilgocenia metodą elektrooporową. Jest to najlepsza metoda badawcza w przypadkach kiedy nie chcemy uszkodzić struktury materiału, gdyż polega ona na przyłożeniu do punktu badanego sondy stykowej, przez co metoda jest odpowiednia zarówno do budowanych jak i już wykończonych budynków, w tym także do elementów zabytkowych itp. Pomożemy znaleźć źródła i przyczyny zawilgocenia, a także sprawdzimy czy wilgotność podłoża jest już odpowiednia do położenia tynku, farby lub innych wykończeń. Możemy zapewnić monitoring postępów wysychania lub zawilgocenia materiałów, a także wiele innych pokrewnych działań.

Obsługa procesu

inwestycyjnego

Koordynujemy inwestycję od pomysłu aż do rozpoczęcia użytkowania obiektu.


Najtrudniejszą przeszkodą dla początkującego inwestora są formalności i skomplikowane prawo. My pomożemy przebrnąć Państwu przez cały proces, począwszy od etapu wyboru odpowiedniej działki pod inwestycję. Już samo położenie działki (plan miejscowy) może ograniczyć możliwości realizacji inwestycji. Nasze biuro pomoże lub nawet załatwi większość tych spraw w Waszym imieniu. Plan miejscowy / warunki zabudowy, określenie warunków geologicznych oraz górniczych, mapy geodezyjne, warunki dostawy mediów, ekspertyzy/opinie, zgody i uzgodnienia - to w dużym skrócie formalności występujące przy każdej inwestycji. Powiemy Wam co, kiedy, jak i gdzie należy załatwić, aby jak najszybciej dostać wymarzony projekt i pozwolenie na budowę, na uzyskaniu którego kończy się nasza rola projektowa. Oferujemy jednak dalszą współpracę w roli Kierownika Budowy (lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) lub przy ewentualnych nadzorach autorskich. Jeżeli zdecydują się Państwo na nas zarówno w roli Projektanta jak i Kierownika, będziemy koordynować inwestycję od pomysłu aż do pozwolenia na użytkowanie obiektu.

kierownik budowy gliwicer

Wielobranżowe

Projekty Budowlane

Sporządzanie kompleksowych projektów budowlanych oraz ich koordynacja z projektami branżowymi


Wykonamy dla Państwa kompleksowo projekt budowlany każdego rodzaju obiektu budowlanego, począwszy od domów jednorodzinnych czy budynków gospodarczych aż po budynki wielorodzinne czy przemysłowe. Nasza praca zaczyna się ustalenia z Inwestorami życzeń, możliwości i oczekiwań dot. projektu, a następnie rozpoczynamy ich realizację. Proponujemy architektoniczną koncepcję wstępną określającą układ i wizualizację budynku, a następnie przechodzimy do projektu składającego się z części architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjno-budowlanej (z obliczeniami) oraz instalacyjnej (wod.-kan., elektryczna, gazowa, ciepłownicza, centralnego ogrzewania oraz ew. inne). Projekty składają się z części opisowej i graficznej, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Nasze projekty obliczenia cieplno-wilgotnościowe, certyfikat energetyczny oraz - oczywiście - projekt zagospodarowania terenu wraz ze schematami przyłączy.

ekspertyza budowlana gliwice

Adaptacje

projektów typowych

Wykonywanie adaptacji gotowych projektów wraz ze zmianami oraz analizą dokumentacji


Jeżeli nie zdecydowaliście się na projekt indywidualny, lecz katalogowy projekt typowy (gotowy), wykonamy dla Państwa jego adaptację, bez której taki projekt nie ma możliwości powstać. Na adaptację składa się analiza dokumentacji gotowego projektu, sporządzenie projektu zagospodarowania terenu oraz zaprojektowanie zewnętrznej części instalacji obiektu. Ponadto mogą to być zmiany wynikające ze specyfiki miejsca inwestycji, ew. korekt w projekcie lub życzenia inwestora. Podobnie jak projekt indywidualny, dostosujemy adaptację do Państwa potrzeb. Proszę pamiętać, aby skonsultować się z nami jeszcze przed zakupem projektu, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Niektóre projekty bardzo trudno dostosować do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zbyt duża ilość zmian może przewyższyć koszty indywidualnego projektu.

ekspertyza budowlana gliwice

Projekty wykonawcze oraz

konstrukcyjno-budowlane

Projektowanie konstrukcyjno-budowlane, budowlano-wykonawcze oraz inne opracowania techniczne


Jesteśmy uprawnionymi konstruktorami budowlanymi, którzy poza kompleksowym sporządzeniem opracowania projektowego w formie projektu architektoniczno-budowlanego, oferują także możliwość sporządzenia dodatkowo opracowań budowlano-wykonawczych. Jest to uszczegółowienie projektu budowlanego, zawierające detaliczne rozwiązania projektowe, głównie z zakresu konstrukcji obiektu budowlanego jak i opracowanie detali związanych z ochroną fizyczną budynku. Ponadto oferujemy biurom architektonicznym możliwość zlecenia nam części konstrukcyjno-budowlanej projektu budowlanego. Poza projektowaniem nowych budynków zajmujemy się także innymi opracowaniami technicznymi: przebudowy, modernizacje, legalizacje, zmiany sposobu użytkowania, wzmacnianie istniejących konstrukcji oraz wiele innych.

ekspertyza budowlana gliwice

Kierownik

Budowy

Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Oferujemy Państwu możliwość zlecenia nam kierownictwa budowy lub funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Posiadamy uprawnienia pozwalające nam sprawować tego rodzaju funkcje techniczne. Ustanowienie kierownika budowy jest obligatoryjne dla niemal każdego rodzaju inwestycji wymagającej pozwolenia lub zgłoszenia. Dzięki posiadanym uprawnieniom kierownika budowy, możemy zaoferować prowadzenie dokładnego nadzoru nad inwestycją. Pełniąc tak istotne stanowisko, zadbamy o to, by pełen zakres robót w całości pokrywał się z zatwierdzonym wcześniej projektem budowlanym. Nadzorując i analizując prowadzone prace, sporządzimy staranną dokumentację. Interesuje nas dbałość o bezpieczeństwo budynku i wszystkich osób przebywających na terenie placu budowy, za priorytet stawiając zawsze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Błyskawicznie zareagujemy na wszelkie zaistniałe sytuacje, wprowadzając korzystne zmiany, a jednocześnie wspierając i koordynując prowadzone prace.

W razie konieczności lub własnej chęci ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, możemy sprawować także tą funkcję (pod warunkiem, że KB będzie ktoś inny). Oferujemy tą możliwość zarówno klientom korzystającym z naszych usług projektowych jak i klientom poszukującym wyłącznie kierownika/inspektora.

ekspertyza budowlana gliwice

Przeglądy

techniczne

Okresowe przeglądy techniczne budynków oraz opinie techniczne i ekspertyzy budowlane


Posiadamy wiedzę i uprawnienia pozwalające na sporządzanie dla Państwa opracowań technicznych. Mamy tutaj na myśli oceny i opinie techniczne oraz ekspertyzy, będące podstawą do możliwości wykonania inwestycji ingerującej w istniejący obiekt budowlany. (np. przebudowy lub usunięcie ściany działowej).
W ofercie naszego biura projektowego znaleźć można także ekspertyzy budowlane. Przygotowujemy dokumenty określające rzeczywisty stan techniczny budynku, dopuszczające go do przyszłego użytkowania. Ekspertyzy i opinie techniczne, ze względu na swoją dużą rolę, wymagają od uprawnionego konstruktora budowlanego wykonania wielu zaawansowanych obliczeń i analiz, które następnie pozwolą na wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Ponadto wykonujemy okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych, których zlecenie jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Wykonujemy zarówno przeglądy okresowe pięcioletnie oraz roczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu i wykształceniu, które udało nam się zdobyć przez wiele lat pracy, możemy zagwarantować solidność i dokładność wykonania.
Wszystkich poszukujących kierownika budowlanego lub ekspertyzy budowlanej w Gliwicach zapraszamy do biura DiM Projekt. Zapewniamy pełne zaangażowanie, bogatą wiedzę i staranną pracę, która pozwoli na postawienie budynku przewyższającego wszelkie oczekiwania.

ekspertyza budowlana gliwice

Projekty wnętrz

Projektowanie 3D wnętrz


Oferujemy kompleksowe projektu wnętrz polegające na:
- inwentaryzacji u klienta,
- wykonaniu rzutów koncepcyjnych z wyposażeniem,
- wizualizacji 3D z doborem kolorystyki i oświetlenia,
- wykazie elementów użytych w projekcie.

ekspertyza budowlana gliwice

Charakterystyka i audyt energetyczny

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków, a także audyty energetyczne i remontowe


Jesteśmy uprawnionymi audytorami i wykonawcami świadectw charakterystyki energetycznej dzięki czemu sporządzimy dla Ciebie taki dokument. Charakterystyki wykonujemy zawsze dla każdej projektowanej inwestycji budowlanej wraz z analizą racjonalnego wykorzystywania alternatywnych systemów energii. Od 28.04.2023 obowiązkowa jest jednak także dla niemal każdego istniejącego budynku, który podlegać będzie sprzedaży lub pod wynajem. Audyt energetyczny z kolei jest podstawą do przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

ekspertyza budowlana gliwice

Badania wilgotnościowe

Przeprowadzimy dla Państwa badania wilgotności materiałów budowlanych, tynków, drewna dla różnych potrzeb i zastosowań.


Badania wykonujemy przy pomocy nieinwazyjnych metod nieniszczących, tj przy użyciu urządzeń pomiarowych do badania zawilgocenia metodą elektrooporową. Jest to najlepsza metoda badawcza w przypadkach kiedy nie chcemy uszkodzić struktury materiału, gdyż polega ona na przyłożeniu do punktu badanego sondy stykowej, przez co metoda jest odpowiednia zarówno do budowanych jak i już wykończonych budynków, w tym także do elementów zabytkowych itp. Pomożemy znaleźć źródła i przyczyny zawilgocenia, a także sprawdzimy czy wilgotność podłoża jest już odpowiednia do położenia tynku, farby lub innych wykończeń. Możemy zapewnić monitoring postępów wysychania lub zawilgocenia materiałów, a także wiele innych pokrewnych działań.

ekspertyza budowlana gliwice

Zainteresowany? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności